go top

價格區間

W.DRESSROOMW.DRESSROOM 品牌是韩国代表性东大门第一设计师崔梵石创立!他梦想的W.DRESSROOM是华丽纽约街头里展现个性却又不张扬的纽约人衣橱里可能会有的dress perfume。比起生动以更贴切纽约街头的单调为基础,W.DRESSROOM用简单独特的感性,即使就只有这一个也可以装扮你的梦想。
W.DRESSROOM

W.DRESSROOM

  5 個商品
40||韩国品牌 > W.DRESSROOM